bantingiadinhmoingay.com

Bài viết 01/2017

Bình Dương tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo nghề

Ngày 11-11, bộ trưởng bộ lao động – thương binh và xã hội có buổi làm việc tại Bình Dương để khảo sát tình hình thực hiện công tác của ngành năm 2005 và kế hoạc năm 2006. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn tiếp và làm việc với bộ trưởng.  Báo cáo cho biết: 10 tháng đầu năm 2005, Bình Dương đã giải quyết việc làm cho 24.750 lao động, đạt 75% kế hoạch năm. Sở lao...

Danh tướng Ngô Văn Sở - Phần 2

Sau khi đánh tan quân Thanh xong, Quang Trung trở về Phú Xuân, lại giao cho Ngô Văn Sở ở lại trông giữ hết thảy việc quân việc nước ở Bắc Hà. Trong đó có việc đối ngoại với phương Bắc là vấn đề quan trọng hàng đầu để tránh cơn tức giận của vua Càn Long nhà Thanh đang định mang binh mã tiếp tục cuộc chiến tranh với nước ta. Sau nhờ có Ngô Thì Nhậm, người “ làm chủ về giao thiệp...